Federalna Komisja ds. Technologii i Innowacji (KTI) przychyliła się do propozycji tematu zgłoszonego przez Fortatech dotyczącego studium wykonywalności problemu „Redukcja oporów tarcia w cięgnach Bowden ‘a”. Komisja zdecydowała również o finansowym wsparciu tego projektu.

Badanie i rozwój nad optymalizacją cięgien Bowden’a będą zrealizowane we współpracy z Instytutem Techniki Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych IWK w Rapperswil. Celem tego projektu innowacyjnego jest opracowanie rynkowego rozwiązania pozwalającego na znaczne zredukowanie oporów ruchu. Nowe cięgna charakteryzować się będą zdolnością zastosowania w skomplikowanych geometrycznie aplikacjach, działanie ich będzie precyzyjne i trwałe. Projekt KTI stanowi kamień węgielny dalszych projektów innowacyjnych Fortatech.


Przegląd innowacji – łatwe wejście w promowanie projektów badawczo rozwojowych

Przegląd innowacji jest instrumentem promocji KTI dla małych i średnich przedsiębiorstw w Szwajcarii. Ma on w swojej istocie ułatwić inwestowanie w rynkowe innowacje tym przedsiębiorstwom, które dotychczas nie miały z nimi styczności. Dofinansowanie projektów inwestycyjnych ma być dodatkowym impulsem intensyfikującym transfer wiedzy i technologii pomiędzy szwajcarskimi instytutami badawczymi a przedsiębiorstwami. Dzięki programowi Przegląd Innowacji możliwe jest uzyskanie dofinansowania projektów w wysokości maksymalnie 8`100 €.