Lean – tak obecnie brzmi magiczne słowo. To właśnie z nim Fortatech Sp. z o.o. w  Płochocinie (Polska) rozpoczyna nowy rozdział w zarządzaniu firmą.

Kamień węgielny pod ideę „szczupłego” zarządzania (Lean) opracowała Toyota w latach 50-tych. Japończycy chcieli podnieść produktywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Zarządzanie Lean sprawdziło się w tamtych warunkach i jest aktualne także dzisiaj. Opisuje ono sposoby tworzenia procesów pozbawionych zbędnych nieproduktywności. Celem nadrzędnym jest eliminacja wszelkich marnotrawstw i wytworzenie jak najwyższej wartości dla klienta.

Fortatech zdecydował się w roku 2014 pójść drogą zarządzania opartą na modelu Lean. Analiza wykonana przez zewnętrznego eksperta ujawniła liczne możliwości poprawy efektywności, które można osiągnąć eliminując istniejące niedoskonałości procesowe. Zaliczyć można do nich między innymi zbędne przestoje maszyn, nieporządek i nieoptymalne drogi transportowe. Aby je wyeliminować, stworzono specjalny pakiet działań. Uwzględniono w nim również misję firmy i skarb firmy, którym są jej pracownicy. Jak powiedział kierownik projektu Piotr Horszczaruk: „Nie idziemy drogą bezwzględnego podporządkowania się wszystkiemu co niesie Lean. Długoterminowy sukces to nie tylko procesy, ale także jasna wizja, kultura naszej organizacji i nasi pracownicy.”

W procesie ciągłego doskonalenia kluczowe jest wzajemne zrozumienie celu, aby każdy zespół wspierał wspólny kierunek działań. „Na początku nie było łatwo podporządkować się nowym zasadom wynikającym z filozofii Lean” – wyjaśnia Horszczaruk. Sukces rozwiał jednak wszelkie wątpliwości. Obecnie w Spółce panuje przekonanie, że zarządzanie oparte na zasadach Lean pozwoli na długofalowy wzrost efektywności i dostarczanie Klientom produktów po atrakcyjnych rynkowo cenach. Paweł Wrzosek rozumie przyszłe wyzwania: rosną oczekiwania klientów w kwestii cen i gamy oferowanych produktów, przy jednoczesnej potrzebie skrócenia cyklu produkcji. „Potrzebujemy pełnego, ugruntowanego zrozumienia dla nowej koncepcji zarządzania opartej na filozofii Lean, aby nauczyć się efektywnego, elastycznego zarządzania procesami”. Wierzymy, że nowe podejście zapewni firmie Fortatech Sp. z o.o. dobre perspektywy na przyszłość.